Mrs Vivian

E-mail:vivian@cayuexin.com
Fax:86-0750-5617800
QQ:1927990170
Address:No.8 First Floor, #87 Yongxing new Street, Sijiu Town, Taishan City, Guangdong, China.

CONTACT US

Mrs Vivian

E-mail:vivian@cayuexin.com
Phone:86-0750-5489960
Fax:86-0750-5617800
QQ:1927990170
Address:No.8, first floor, #87 yongxing new Street, Sijiu Town, Taishan City, Guangdong, China